Lönehantering

Löneadministration

Genom att göra rätt från början kan ditt företag spara både tid och pengar. Oavsett om du ska betala ut en eller flera löner så kan vi hjälpa dig.

Om du fortfarande gör lönerna manuellt, har du säkert noterat att det blir väldigt tidskrävande med arbetsgivardeklarationer på individnivå. Hör av dig till oss, så berättar vi hur vi kan spara tid för dig och underlätta din lönehantering.

Rådgivning lönehantering

Beräkning av semesterlöner, sjuklön, övertidsersättningar, helglön, ATK, provisioner, traktamenten, reseräkningar… Listan kan göras lång på allt du måste hålla reda på i samband med lön. Lagar och regler ändras ständigt och då är det skönt att lämna ifrån sig ansvaret till någon som ständigt är uppdaterad. Vi kan även hjälpa dig som egenföretagare att planera din egen inkomst skattemässigt.