Bokslut

Vi upprättar bokslutet åt företag i varierande storlek – från start till mål!

Oavsett om du själv sköter din löpande bokföring eller lämnat över förtroendet till oss, så kan vi ansvara för hela processen med bokslut och årsredovisning och även lämna underlag vidare till revision om det är aktuellt. Vi håller oss löpande uppdaterade på nya lagar och regler.