GDPR

Alla företag omfattas och berörs av den nya dataskyddslagstiftningen (GDPR) som ersätter PUL. Läs mer om GDPR (General Data Protection Regulation) på Integritetsskyddsmyndigheten hemsida.

Information till våra uppdragsgivare

Nistra AB behandlar bara personuppgifter med syfte att kunna fullgöra vårt avtal med våra uppdragsgivare. Några exempel kan vara; lönehantering, löpande bokföring och vårt kundregister för att hantera all kommunikation och bevakningslistor för uppdragen. Vi behandlar inte personuppgifter som anses så känsliga att det som huvudregel är förbjudet att hantera dem.

All personuppgiftsbehandling som sker på Nistra AB finns med i vår förteckning över personuppgiftsbehandling och uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. Vill du veta mer eller ta del av vår integritetspolicy, kontakta vår VD Annika Hjelm.

Behöver du hjälp?

Vi kan hjälpa dig med en översyn och kartläggning av hur ditt företag följer GDPR idag. Vi har också erfarenhet av uppstyrning av hantering av personuppgifter i praktiken, utformning av integritetspolicy och tips på hur du löser praktiska problem.

Integritetspolicy

I vår app ”Nistra Kvitto” har du som användare möjlighet att skicka in ditt företags kvitton genom att fotografera med telefonens kamera. Du loggar in med de inloggningsuppgifter som du fått från Nistra. När du loggar in kommer appen ihåg dina inloggninsuppgifter tills du väljer att aktivt logga ut. På så sätt behöver du inte logga in vid varje inloggningstillfälle.

De inskickade/fotograferade kvittona sparas inte någon annanstans än i Fortnox redovisningstjänster. Du kan när som helst kontakta Nistra och be om att ditt konto i appen raderas.